FOTOGRAFIA·robert·jatczak

Pragnę Wszystkich poinformować, że nazwa "rj-design" i związana z nią działalność fotograficzna zmienia nazwę na "Fotografia Robert Jatczak".

Wszystkie dane kontaktowe pozostają bez zmian.

MaxModels MegaModels Facebook

Kontakt:

tel. 0048·662·755·460

e-mail: robert.jatczak@wp.pl